Image

Увеличете ефективността на продажбите си с:

топ семинар за търговци и търговски екипи

Image
Набери ни от тук

Нека търговците не бъдат само раздавачи на отстъпки.

Ще научите как визуално да представите цените си.

Как правилно да формираме редовни цени и цени в промоция.

Ще знаете как да ги комуникирате, как да улеснявате възприятието на информацията от клиентите си - много важна стъпка към успешната продажба. 

Ще научите как да управлявате болката при плащане и несигурността при покупка.

на 10 май 2019

начало: 10ч.

ул. Аксаков №3, София

цена 190 лв. без ДДС

10% отстъпка за следващо записване

телефон: +359 888 250 324

Image

Обучението дава възможност да научите как да формирате справедливи цени на база алгоритъма, който всеки от нас ползва за оценка на несправедливостта.

Ще научите много психологически техники за управление възприятията за цени на кливнтите ви. 

Включили сме задачи и упражнения, с които да усъвършенствате знанията си.

Приключваме с обобщение на психологическите принципи при ценообразуването в различните аспекти.

Ползвайки техниките, които предоставяме на обучението няма има нужда да намалявате цените си.


Image

Семинарът надгражда знанията ви

"Психология на цените" включва техники от поведенческия икономикс, които дават възможност да повишим ефективността на продажбите си и да защитим стойността, която предоставяме на клиентите си.


Семинарът включва шест модула

1. Как да представим графично цените си;

2. Как да управляваме болката при плащане и несигурността при покупка;

3. Как да формираме справедливи цени;

4. Специфични техники при психологическото ценообразуване;

5. Как да комуникираме цените с;

6. Принципи при продажбите на дребно;

Обучението се предлага в три варианта:


Image

Семинарът в три варианта:

Icon
Online

В удобно време и с възможност да бъде разпределено в две или три сесии.

Icon
Присъствено

Обучението ще се проведе в залата ни на ул. Аксаков 3, София

Icon
Корпоративно

Обучение, с дизайн, специално за нуждите на вашите търговски екипи.

Icon


Icon
0888 250 324


Icon
Съгласно ЗЕТ това може да е НТС. Съгласно GDPR това съобщение не събира и не обработва лични данни. Електронните адреси, до които се изпраща това съобщение са анонимни, не се прави връзка с личните данни на техния притежател и не се притежава информация, която идентифицира техния собственик. Ако не желаете да получавате съобщения от този подател, моля ОТПИШЕТЕ СЕ ОТТУК >>


mb.png
Abuse SPAM